Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går informert om at Sørlandets Kunstmuseum gikk med et godt økonomisk overskudd i fjor. I 2012 mottok museet totalt vel 14 millioner kroner i driftstilskudd, hvorav rundt 8,3 millioner kroner var statlige midler. Vest-Agder fylkeskommunens andel av det regionale tilskuddet var på 1 753 332 kroner , Aust-Agder bevilget. 1 114 000 kroner og Kristiansand kommune ga 2 784 000 kroner i tilskudd. Revidert regnskap for 2012 viser et driftsresultat på 1 038 961 kroner. Ordinært resultat med finansinntekter utgjorde 1 128 890 kroner. Overskuddet er benyttet til å styrke egenkapitalen.

Sørlandets Kunstmuseum ble stiftet i 1995 av Vest- og Aust- Agder fylkeskommuner, Kristiansand kommune og Christianssands Billedgalleri. Fra 2000 ble kunstmuseet lokalisert i den gamle Kristiansand Katedralskole. Sørlandets Kunstmuseum er det regionale kunstmuseet for Agderfylkene.  Museet viser norsk og internasjonal samtidskunst, kunsthåndverk og kunsthistorie.

Det totale besøkstallet for 2012 var på 20 296 personer, en nedgang på 10 601 personer fra året før. Besøkstallet på eget bygg var på 17 494, mens besøkstallet for vandreutstillinger på skoler og andre formidlingsprosjekter var på 2 802 personer. Ifølge årsrapporten skyldes mye av nedgangen i besøkstallet at museet ikke ville prioritere eksterne arrangementer som ikke har forbindelser med kunstmuseets drift og virksomhet.   I 2012 ble museet opptatt i nettverket Arena USUS innen reiseliv, opplevelse- og kulturnæringen på Sørlandet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer