Noe av det siste Tine Sundtoft gjorde før hun gikk fra å være fylkesrådmann til å være klima- og miljøvernminister var å gjøre klar en saksfremstilling om status for det internasjonalt rettede Mimeta-selskapet. -Mimeta har store ambisjoner, og årsmeldingen for 2012 viser at selskapet er på god vei til å oppnå flere av målsettingene sine. Mimeta er med på å profilere Sørlandet på en positiv måte gjennom samarbeidet som er etablert med Utenriksdepartementet og de mange internasjonale samarbeidspartnerne. Mimeta er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken, som blant annet skal bidra til at alle elevene i Vest-Agder skal møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Landsdelens lokale kunstnere og kunstinstitusjoner kan også nyttiggjøre seg Mimetas kompetanse, og de nye lokalene i Kristiansand har muliggjort en økt utadrettet virksomhet, utrykker Sundtoft.

Hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet i sist møte selskapets årsmelding. Her betegnes Mimeta som et aksjeselskap med ideelt formål. Selskapet ble etablert høsten 2008, og eies av Strømmestiftelsen (66 prosent) og Vest-Agder fylkeskommune (34 prosent). Mimeta skal bidra til å styrke kultursektoren i utviklingsland, med vekt på å skape grobunn for uavhengige aktører og frie ytringer. Den overordnete idéen er at Mimeta, basert på menneskerettighetserklæringen og demokratiske idealer, skal ta del i den større innsatsen for menneskelig frihet og bærekraftige samfunn.

Mimeta arbeider med sektorutvikling gjennom organisasjoner som styrker rammebetingelsene for kulturutøvelse. Problemstillingene er knyttet til kunstneriske rettigheter, til utviklingen av plattformer for presentasjon av kulturuttrykk, til næringsaspekter ved kultursektoren og til arbeidet med å gi stemmer en kanal til offentligheten. Mimeta er den eneste, spesialiserte organisasjonen for slikt arbeid i Norge. Mimeta har også et kontor i Stockholm.  Mimeta skal også legge til rette for formidling av internasjonale kulturuttrykk for et publikum hjemme, samt bidra til samproduksjoner.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget 700 000 kroner i tilskudd for 2012. Selskapet har i løpet av etableringsårene opparbeidet en god egenkapitalbase. Administrasjonskostnadene er lave, Mimeta har en liten stab med to ansatte, og har i tillegg benyttet seg av ekspertise fra Strømmestiftelsen for merkantile oppgaver.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden