Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder» til orientering. Saken skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget og anbefalingen er at også disse politiske organene tar dokumentet til orientering. Dokumentet fokuserer på vannregion Agders hovedutfordringer, med den hensikt å skape engasjement, enighet og medvirkning til å håndtere disse utfordringene.

Bakgrunn for saken er at dokumentet lå ute i en høringsperiode fra juni til desember 2012, hvor det i etterkant ble laget en rapport etter innspillene som ble mottatt. Denne rapporten, sammen med høringsdokumentet, ble lagt frem for vannregionutvalget 20. juni. Der det ble anbefalt å ta dette til videre orientering.

Hovedutfordringene for vannregion Agder er miljøproblemer og økonomiske midler til å bedre miljøtilstanden for vannmiljøet og nå miljømål for regionen. Miljømålene skal være konkrete, kunnskapsbaserte og målbare. Tiltak skal iverksettes i de tilfellene miljømål ikke har vært oppnådd. Vannregion Agder skal utarbeide en regional forvaltningsplan i tråd med vannforskriftens føringer og tidsfrister. Planen skal vedtas av fylkestinget.

Vannregion Agder består av Aust-Agder, Vest-Agder, deler av Telemark og litt av Rogaland. Vannregionen er delt inn i sju vannområder, Sira-Kvina, Lygna, Mandal-Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår.

Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Agder. Det betyr at fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere arbeidet i vannregionen i samarbeid med vannregionutvalget.       

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer