Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder har vedtatt å ta dokumentet «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål for vannregion Agder» til orientering. Saken skal videre til fylkesutvalget og fylkestinget og anbefalingen er at også disse politiske organene tar dokumentet til orientering. Dokumentet fokuserer på vannregion Agders hovedutfordringer, med den hensikt å skape engasjement, enighet og medvirkning til å håndtere disse utfordringene.

Bakgrunn for saken er at dokumentet lå ute i en høringsperiode fra juni til desember 2012, hvor det i etterkant ble laget en rapport etter innspillene som ble mottatt. Denne rapporten, sammen med høringsdokumentet, ble lagt frem for vannregionutvalget 20. juni. Der det ble anbefalt å ta dette til videre orientering.

Hovedutfordringene for vannregion Agder er miljøproblemer og økonomiske midler til å bedre miljøtilstanden for vannmiljøet og nå miljømål for regionen. Miljømålene skal være konkrete, kunnskapsbaserte og målbare. Tiltak skal iverksettes i de tilfellene miljømål ikke har vært oppnådd. Vannregion Agder skal utarbeide en regional forvaltningsplan i tråd med vannforskriftens føringer og tidsfrister. Planen skal vedtas av fylkestinget.

Vannregion Agder består av Aust-Agder, Vest-Agder, deler av Telemark og litt av Rogaland. Vannregionen er delt inn i sju vannområder, Sira-Kvina, Lygna, Mandal-Audna, Otra, Tovdal, Nidelva og Gjerstad-Vegår.

Vest-Agder fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Agder. Det betyr at fylkeskommunen har ansvaret for å koordinere arbeidet i vannregionen i samarbeid med vannregionutvalget.       

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer