Vest-Agder fylkeskommune har en lang tradisjon med å bidra økonomisk til den store nasjonale dugnaden som TV-aksjonen er, og gir i år 75 000 kroner til Nasjonalforeningen for folkehelses arbeid med demens. Det ble besluttet av fylkesutvalget i sist møte.

Demens er en mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Sykdommen vil gradvis redusere den rammedes evne til å ta vare på seg selv. Det er ventet en dobling av antallet mennesker med denne diagnosen de neste tiårene. Det finnes ingen kur mot sykdommen i dag.

Pengene fra aksjonen skal gå til forskning for å løse demensgåten, og dermed gi grunnlag for utvikling av medisiner og vaksiner. I tillegg skal tilbudet til demenssyke og deres pårørende styrkes. Videre skal midlene være med på å gi informasjon om sykdommen slik at kunnskapen om sykdommen i samfunnet økes.

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, publisert 2. oktober 2013 | Skriv ut siden