Samarbeidsprosjektet mellom Flekkefjord ungdomsskole, Lister videregående skole og Flekkefjord og omegn Industriforening er bevilget 150 000 kroner til et to-årig utviklingsarbeid for å opprette "Teknisk senter, Flekkefjord". Dette ble vedtatt i fylkesutvalget i sist møte.

I søknaden som Flekkefjord kommune har sendt til Vest-Agder fylkeskommune, på vegne av nevnte fellesskap, går det frem at det vil bli engasjert en prosjektleder som skal utvikle strukturer og lede ulike samarbeidsmodeller med sikte på en permanent fremtidig drift av senteret. En klar hovedmålsetting for senteret er å bidra til rekruttering av etterspurt kompetanse. Samtidig vil det kunne bidra til økt interesse for yrkesfagene og til økt motivasjon for ungdom til å fullføre og bestå videregående og høyere utdanning.

Målsetningen med prosjektet er helt i tråd med satsingen på utdanning i Regionplan Agder 2020.

av Wanja Richardsen, publisert 1. oktober 2013 | Skriv ut siden