Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet av fylkesutvalget i dag. Fylkesutvalget presiserer at avtalen må inneholde både en redegjørelse for hvilke begrunnelser som ligger til grunn for avhending og samtidig hvilke driftsformer det legges opp til.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom en årrekke ervervet flere ulike eiendommer, fartøyer og samlinger knyttet til utviklingen av museum- og kulturminnesektoren. I 2012 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang der det ble påpekt at fylkeskommunen og Vest-Agder museet i en viss utstrekning løser samme oppgaver innenfor samme felt. Det er derfor naturlig at fylkeskommunen vurderer hvordan eiendomsforvaltningen innenfor dette feltet kan forbedres.

Fylkesrådmannen gis mandat til å forhandle frem en avtale med Vest-Agder museet om overdragelse av kystbruket Romsviga i Søgne, Odderøya fyr i Kristiansand, bedehuset Emmaus i Flekkefjord, listerskøyten Vikre som er lokalisert på Bragdøya i Kristiansand og Nordgardshuset fra Åseral.

 

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer