Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet av fylkesutvalget i dag. Fylkesutvalget presiserer at avtalen må inneholde både en redegjørelse for hvilke begrunnelser som ligger til grunn for avhending og samtidig hvilke driftsformer det legges opp til.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom en årrekke ervervet flere ulike eiendommer, fartøyer og samlinger knyttet til utviklingen av museum- og kulturminnesektoren. I 2012 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang der det ble påpekt at fylkeskommunen og Vest-Agder museet i en viss utstrekning løser samme oppgaver innenfor samme felt. Det er derfor naturlig at fylkeskommunen vurderer hvordan eiendomsforvaltningen innenfor dette feltet kan forbedres.

Fylkesrådmannen gis mandat til å forhandle frem en avtale med Vest-Agder museet om overdragelse av kystbruket Romsviga i Søgne, Odderøya fyr i Kristiansand, bedehuset Emmaus i Flekkefjord, listerskøyten Vikre som er lokalisert på Bragdøya i Kristiansand og Nordgardshuset fra Åseral.

 

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Juleverksted 2019
  av jto, 01.11.19

  Førjulsverksted på Sjølingstad og Vigeland hus

  Les mer
 • Publikumsmottak Kanonmuseet
  av jto, 28.10.19

  To millioner til publikumsmottak på kanonmuseet i Kristiansand

  Les mer
 • VAM
  av jto, 30.09.19

  Godt fjorår for Vest-Agder-museet

  Les mer