Vår fylkesrådmann Tine Sundtoft er i dag utnevnt til statsråd i miljøverndepartementet og tiltrer med dette som medlem av den nye Solbergregjeringen, sier fylkesordfører Terje Damman

Først  og  fremst  gratulerer  jeg  Tine med utnevnelsen og ønsker henne lykke til i et stort og krevende oppdrag.

Samtidig  mener  jeg  at  vi, både fra administrativt og politisk hold i fylkeskommunen,  har grunn til å være stolte av at vår øverste administrative leder rekrutteres inn som en del Kongens råd.

En følge av utnevnelsen er at det også må gjøres noen beslutninger innad i organisasjonen og disse vil falle på plass etter hvert.

Men nå med umiddelbar virkning betyr  dette  rent  praktisk  at Tine Sundtoft fra i dag av er innvilget permisjon fra sin stilling som fylkesrådmann og  Kristin Tofte Andresen er konstituert som fylkesrådmann fra samme tidspunkt.

Det er fylkestinget som formelt må fatte nødvendige vedtak i forbindelse med dette og jeg vil derfor fremme sak inneholdende nødvendige vedtak til kommende samling i begynnelsen av november, avslutter Terje Damman, fylkesordfører.

av Macdonald, Cheryl, publisert 16. oktober 2013 | Skriv ut siden