Da årsberetningen for 2012 for DS Hestmanden ble tatt opp i hovedutvalg for kultur og utdanning i går ble det påpekt at skipet er et viktig maritimt kulturminne og minnesmerke for krigsseilerne. Fylkeskommunen har bidratt med store ressurser for å få restaureringen på plass. Det er derfor viktig at man snarest får etablert Hestmanden som et musealt besøksmål og krigsminne i Kristiansand. En konsolidering inn i Vest-Agder-museet er en forutsetning for å få dette til.

DS Hestmanden ble i 1911 bygget av Laxevaag Maskin- & Jernskibsbyggeri og satt inn i kystgodsruten for Vesteraalens Dampskibsselskab. Skipet kom uskadet gjennom både første og andre verdenskrig. I 1955 ble skipet solgt til Høvding Skipsopphugging hvor det var en del av driften frem til 1965. I 1979 kjøpte Norsk Veteranskibsklub skipet. Stiftelsen Hestmanden ble opprettet i 1995 for å overta ansvaret for å bevare skipet som kulturminne. Stiftene var blant annet Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

I 2011 ble Hestmanden sjøsatt og senere samme år døpt og markert som krigsseilernes minnesmerke med tilstedeværelse av Kong Harald. Restaureringsarbeidet var ved utløp av 2011 så å si sluttført i henhold til vedtatt plan og innenfor vedtatt kostnadsramme.

Fylkeskommunen ga i fjor et driftstilskudd på 1,3 millioner kroner.  Regnskapet viser et negativt årsresultat på rett under to millioner kroner. Det negative årsresultatet kommer i hovedsak av økte kostnader til lønn og formidlings- og utviklingskostnader.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2013 | Skriv ut siden