Da hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i går hadde til behandling en sak om status for en fastlandsforbindelse til Hidra i Flekkefjord, gikk utvalget enstemmig inn for at fylkestinget skal si seg enig i at fylkeskommunen skal delta i vurdering av en Hidra fastlandsforbindelse bygd som rørbro, som en del av prosjektet Ferjefri E39 Kristiansand – Trondheim. Hovedutvalget valgte ikke å følge opp fylkesrådmannens forslag om at fylkestinget senere i høst skal beslutte å avslutte forhandlingene som har vært ført om andre løsninger for fastlandsforbindelsen.

Senterpartirepresentant Sigmund Oksefjell, fikk med seg hovedutvalget, på et forslag om at det skal arbeides videre med målsettingen om å få realisert fastlandsforbindelsen. I den sammenheng legges det opp til at Flekkefjord kommune og vegvesenet gjennomfører nødvendige reguleringsarbeider på Hidrasiden. I forslaget inngår også at Statens vegvesen skal utarbeide anbudspapirer for prosjektet med mulighet for utsendelse i 2014. Parallelt med det skal det i 2014 også arbeides videre med sikte å få vedtatt en finansieringsplan for prosjektet.

Bare Aps tre representanter stemte for deres eget forslag om at prosjektet Hidra Landfast skal opprettholdes og at fylkeskommunens administrasjon skal presentere en fremstilling som konkret viser hvilke beløp som mangler og hva som reelt ikke er finansiert. I forslag var det i tillegg lagt opp til at saken skulle fremmes på nytt i forbindelse med budsjettbehandlingen i høst.

Med unntak av Sigmund Oksefjell fra SP, støttet hovedutvalget et forslag fra Høyre hvor det presiseres at dersom vurderinger tilsier at en rørbroløsning skal søkes realisert så er fylkestinget villig til å bidra med finansieringen med den tidligere vedtatte totalrammen på 423 millioner kroner og samme finansieringsfordeling som det har vært lagt opp til hittil.

Representanter fra prosjektet "Ferjefri E339 Kristiansand – Trondheim" orienterte nylig om prosjektet i et møte i styringsgruppen for Hidra Landfastsprosjektet. Prosjektet er interessert i muligheter nasjonalt for en fullskalatest av rørbru. Statens vegvesen har i et brev etter dette møtet beskrevet prosjektet noe. Her uttrykkes det blant annet at Statens vegvesen vil avvente fylkeskommunens eventuelle interesse for en utsjekk av Hidra som et aktuelt sted, samt en første vurdering av hvilke merkostnader en slik rørbro-løsning vil bety. Det er antatt at interessen for å bidra finansielt i første rekke vil finnes i Europa for øvrig. Vegvesenet ser det som en forutsetning av en slik løsning verken skal påføre fylkeskommunen eller bompengeselskapet større utgifter enn forutsatt i dag eller representere økt økonomisk risiko. Nærmere vurdering av rørbro til Hidra forutsetter imidlertid Vest-Agder fylkeskommunes ønske om dette. Vegvesenet opplyser at etaten vil avvente fylkeskommunens respons før man eventuelt går videre med saken.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer