IKT er overalt i samfunnet – men ikke godt nok integrert i skolen. Europakommisjonen la i forrige uke frem meddelelsen Opening Up Education hvor det blir foreslått konkrete tiltak og initiativer for å øke innovasjon og digital kompetanse i skolen og på universiteter. Kommisjonen har samtidig lansert et nytt nettsted, «Open Education Europa», som vil gi institusjoner, studenter, lærere og andre brukere muligheten å dele fritt det som på norsk blir kalt åpne læringsressurser (Open Educational Resources).

Flere mennesker i alle aldre bruker digital teknologi i hverdagen. Mange barn og unge opplever imidlertid at når de begynner på skolen, går de ofte inn i et system som ikke gjenspeiler denne virkeligheten. Dette ønsker Europakommisjonen å gjøre noe med. Det overordnete målet er å gi alle en mulighet til å lære hvor som helst, når som helst og ved hjelp av moderne teknologi. Meddelelsen fra Kommisjonen handler om å åpne opp for nye og innovative måter å lære på, blant annet ved bruk av IKT, slik at flest mulig kan delta aktivt i arbeidslivet.

Meddelelsen Opening Up Education  viser til studier som konkluderer med at 50 til 80 prosent av elevene i EU-land aldri bruker digitalt utstyr i klasserommet, og de fleste lærere i skolen sier at de ikke føler de har den tilstrekkelige digitale kompetanse for å bruke IKT effektivt i undervisningen.

Samtidig vil 90 prosent av morgendagens jobber kreve digitale ferdigheter

I lys av de IKT-ferdigheter morgendagens jobber vil kreve, ønsker Kommisjonen å støtte medlemslandene i å legge til rette for undervisning av høy kvalitet på skoler og universiteter i EU, ved hjelp av nye læringsmetoder og digitale verktøy. Ny teknologi vil også bidra til å møte utfordringene universitetene har med stadig større studentkull, ved å tilby, i tillegg til vanlige forelesninger på «campus», on-line læring som vil gi studentene mulighet til å følge forelesninger on-line fra et hvilket som helst universitet, hvor som helst i verden. Dette er referert til som «Massive Open Online Courses» (MOOCs). Her skjer det mye og veldig raskt. Hvordan møter våre utdanningsinstitusjoner denne utviklingen, og hva bør gjøres fra det offentliges side?

Hvilke mål vil man arbeide mot?
- Legge til rette for at utdanningsinstitusjoner, lærere, elever og studenter tar i bruk moderne og innovative undervisnings- og læringsmetoder ved hjelp av IKT
- Støtte utvikling og tilgjengelighet av åpne læringsressurser (OER) som kan brukes og deles gratis av brukere, ved å sikre at læremidler produsert med offentlige midler blir fritt tilgjengelig for alle
- Øke åpenheten (transparency) om opphavsrett ved bruk av åpne læringsressurser
- Støtte tiltak for å gi skoler og klasserom bredbåndstilgang og støtte IKT-infrastruktur for utdanning og opplæring
- Styrke samarbeidet med internasjonale organisasjoner og andre interessenter (lærere, elever, familier, partene i arbeidslivet) for å bedre forstå virkningen av teknologi i utdanningen og utforske nye former for undervisning og læring.

Kilde: Europaportalen

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer