Arbeidsledigheten i Vest-Agder var ved utgangen av juli 2013 på 2,9 prosent og dermed rett over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Songdalen kommune med 3,6 prosent og lavest i Sirdal kommune med 0,8 prosent. Det var ved slutten av juli 2666 helt arbeidsledige i Vest-Agder, mot 2527 ved slutten av august i 2012.

Vest-Agder har tradisjonelt en betydelig høyere andel sysselsatte innen industri enn landsgjennomsnittet (13,9 mot 8,9 prosent). Også i bygg og anlegg er andelen sysselsatte høyere. Denne sektoren har opplevd den sterkeste sysselsettings-veksten siden 2002. På den annen side er det relativt få som jobber i forretningsmessig tjenesteyting.

Fortsatt nedgang i yrkesdeltakelsen

Andelen sysselsatte i Vest-Agder av alle i aldersgruppen 15-74 år, var på 67 prosent i 2012. Dette var en nedgang for fjerde år på rad. I absolutte tall har antallet sysselsatte riktignok steget med 632 personer fra 2011 til 2012, men sett i forhold til befolkningsveksten var dette ikke nok til å øke andelen sysselsatte. Yrkesdeltakelsen i Vest-Agder er omtrent ett prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Nedgangen i andel sysselsatte registreres i 2012 hovedsakelig for de under 30 år og særlig for aldersgruppen 15 til 24 år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden