Subtropiske arter beveger seg nordover etter hvert som klimaet blir varmere og havtemperaturen stiger. Barracuda i Kattegat og Skagerrak er derfor ikke urealistisk i framtida, viser ny rapport fra interregprosjektet Hav møter land. Det er mer enn 15.000 arter av fisk i havet - men mindre enn 200 av disse har valgt å bosette seg i Kattegat og Skagerrak. Hvorfor det er nettopp disse artene vi har i våre farvann, skyldes en blanding av evolusjon, tilpasning, klima og menneskelig påvirkning.

Den observerte temperaturen har økt med cirka 0,5-1,5 grader i Kattegat og Skagerrak siden  1985 og nettopp temperaturøkningen knyttes til økt fangst av sørlige arter i Nordsjøen. Subtropiske arter beveger seg nordover etter hvert som klimaet blir varmere og havtemperatur stige. Barracuda i Kattegat og Skagerrak er derfor ikke urealistisk i framtida, viser en rapport fra prosjektet Hav møter land.

Rapporten presenterer hvilke faktorer som bestemmer fordelingen av fisk og vurderer hvordan samspillet mellom klima, fysiologi, økologiske interaksjoner og menneskelig påvirkning bestemmer sammensetningen av faunaen i Kattegat og Skagerrak. Rapporten gir også et estimat av artene som kan være de neste til å etablere seg i regionen.


Du finner rapporten her

Kilde: Interreg.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. november 2013 | Skriv ut siden