Ved inngangen til 2013 var Vest-Agders befolkning på 176 353 personer. Befolkningen har økt med 2029 innbyggere fra 2012, noe som tilsvarer en økning på 1,2 prosent. Dette er mindre enn for landsgjennomsnittet, som lå på 1,3 prosent i samme periode. Gjennomsnittsveksten over de siste ti årene har vært omtrent lik i Vest-Agder som på landsbasis.

Vest-Agder har i flere år hatt en negativ innenlands nettoinnflytting, og det samme gjelder i 2012. Antall innenlandske innflyttere har riktignok økt fra år til år, men antall utflyttere har hele tiden vært større. Dette skyldes særlig høy netto utflytting av mennesker mellom 20 og 29 år, spesielt de som tar høyere utdanning. At nettoflyttingen i alt for Vest-Agder fortsatt er positiv, skyldes innvandring fra utlandet, som fortsatt er på et høyt nivå.

Nettoinnvandring til Vest-Agder i 2012 var på 1325 personer. Innvandring fra utlandet er den viktigste drivkraften bak befolkningsutviklingen og utgjør nesten to tredjedeler av befolkningsveksten i fylket. De fleste innvandrere er i aldersgruppen 20-39 år. Per 1. januar 2013 bodde det 21 843 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Vest-Agder, noe som tilsvarer en andel på 12,4 prosent av befolkningen. De fleste har bakgrunn fra Asia eller Øst-Europa.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2013 | Skriv ut siden