Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la fram i oktober. Drift og vedlikehold av riksvegnettet foreslås økt med 400 millioner kroner. 100 millioner kroner skal benyttes til dekkelegging, mens 300 millioner kroner skal brukes til vedlikehold i tunneler. Med økte midlene til drift og vedlikehold slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast at forfallet på vegtunneler og vegdekke vil bli stoppet. - Forsterket innsats på drift og vedlikehold er viktig. Dette vil bidra til at forfallet på vegnettet vil bli stoppet der det settes inn ekstra midler – tunneler og vegdekke. Økte planleggingsmidler vil sette oss i bedre stand til å håndtere den økte aktiviteten som regjeringen legger opp til og som ligger i Nasjonal transportplan for de kommende ti årene, sier han på vegvesenets nettsider.

Forslaget innebærer en økning av riksveginvesteringene med 946 millioner kroner. 500 millioner til fornying skal i stor grad bli brukt til oppgradering av tunneler og det mest kritiske forfallet for øvrig. 141 millioner settes av til planlegging, mens 220 millioner skal forsterke innsatsen i programområdene som trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende, miljøtiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer