Regjeringen Solberg legger ytterligere 1,4 milliarder kroner inn i sitt forslag til statsbudsjett i forhold til budsjettforslaget forrige regjering la fram i oktober. Drift og vedlikehold av riksvegnettet foreslås økt med 400 millioner kroner. 100 millioner kroner skal benyttes til dekkelegging, mens 300 millioner kroner skal brukes til vedlikehold i tunneler. Med økte midlene til drift og vedlikehold slår vegdirektør Terje Moe Gustavsen fast at forfallet på vegtunneler og vegdekke vil bli stoppet. - Forsterket innsats på drift og vedlikehold er viktig. Dette vil bidra til at forfallet på vegnettet vil bli stoppet der det settes inn ekstra midler – tunneler og vegdekke. Økte planleggingsmidler vil sette oss i bedre stand til å håndtere den økte aktiviteten som regjeringen legger opp til og som ligger i Nasjonal transportplan for de kommende ti årene, sier han på vegvesenets nettsider.

Forslaget innebærer en økning av riksveginvesteringene med 946 millioner kroner. 500 millioner til fornying skal i stor grad bli brukt til oppgradering av tunneler og det mest kritiske forfallet for øvrig. 141 millioner settes av til planlegging, mens 220 millioner skal forsterke innsatsen i programområdene som trafikksikkerhetstiltak, tiltak for gående og syklende, miljøtiltak, kollektivtrafikktiltak og universell utforming.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer