En Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2014 til 2020 er nå sendt til politisk behandling i fylkeskommunen. Forslag til planen har vært på høring fra 10. april til 15. september. Det kom inn 26 uttalelser til planforslaget. Et av forslagene er fra lokalpolitikerne i Flekkefjord. De har spilt inn forslag om å få utredet toppidrettslinje i kajakk på Lister videregående skole.

Det er utdanningsavdelingen i fylkeskommunen som foreslås å få i oppdrag å utrede mulighetene for studiespesialisering for toppidrett kajakkpadling ved Lister videregående skole. Forslaget ligger inne i handlingsprogrammet i 2016-2017.

Ellers er det satt opp i programmet at det blant annet skal arbeides for landslinjestatus i skiskyting på Sirdal videregående skole og utvikling av toppidrettslinje ved Kristiansand Katedralskole Gimle.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2013 | Skriv ut siden