Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere installasjoner, skyldes dette et strengt regelverk der det kreves hyppig tilsyn og raske utbedringer ved feil. Elektrotekniske installasjoner langs vei og spesielt i tunnel, står i et tøft miljø og levetiden er ofte relativt kort. Foruten elektroniske installasjoner i tunneler er det behov for tiltak på veilysanlegg, trafikksignalanlegg og klimastasjoner. Vest-Agder fylkeskommune er den desidert største veieieren i fylket og bruker årlig betydelige ressurser på elektro og strøm på fylkesveiene.

Strømprisen har i 2013 vært forholdsvis lav. For 2014 er det budsjettert med økt strømpris tilsvarende generell prisstigning.

På fylkesveiene i Vest-Agder er det cirka 3 200 lyspunkter som er fylkeskommunale. Langs fylkesveinettet er det mange lysanlegg som er felles med kommunene, og det arbeides med å rydde opp i eierstrukturen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer