Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere installasjoner, skyldes dette et strengt regelverk der det kreves hyppig tilsyn og raske utbedringer ved feil. Elektrotekniske installasjoner langs vei og spesielt i tunnel, står i et tøft miljø og levetiden er ofte relativt kort. Foruten elektroniske installasjoner i tunneler er det behov for tiltak på veilysanlegg, trafikksignalanlegg og klimastasjoner. Vest-Agder fylkeskommune er den desidert største veieieren i fylket og bruker årlig betydelige ressurser på elektro og strøm på fylkesveiene.

Strømprisen har i 2013 vært forholdsvis lav. For 2014 er det budsjettert med økt strømpris tilsvarende generell prisstigning.

På fylkesveiene i Vest-Agder er det cirka 3 200 lyspunkter som er fylkeskommunale. Langs fylkesveinettet er det mange lysanlegg som er felles med kommunene, og det arbeides med å rydde opp i eierstrukturen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer