Elektro er et område innen veiforvaltning som stadig krever mer ressurser. I tillegg til flere installasjoner, skyldes dette et strengt regelverk der det kreves hyppig tilsyn og raske utbedringer ved feil. Elektrotekniske installasjoner langs vei og spesielt i tunnel, står i et tøft miljø og levetiden er ofte relativt kort. Foruten elektroniske installasjoner i tunneler er det behov for tiltak på veilysanlegg, trafikksignalanlegg og klimastasjoner. Vest-Agder fylkeskommune er den desidert største veieieren i fylket og bruker årlig betydelige ressurser på elektro og strøm på fylkesveiene.

Strømprisen har i 2013 vært forholdsvis lav. For 2014 er det budsjettert med økt strømpris tilsvarende generell prisstigning.

På fylkesveiene i Vest-Agder er det cirka 3 200 lyspunkter som er fylkeskommunale. Langs fylkesveinettet er det mange lysanlegg som er felles med kommunene, og det arbeides med å rydde opp i eierstrukturen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer