Den 23.oktober bevilget Europaparlamentet 250 000 Euro til arbeidet med å utrede grunnlaget for en makroregional strategi for Nordsjøregionen i EU-regi etter søknad fra Nordsjøkommisjonen. Bevilgningen kan brukes til ulike utredninger for å demonstrere tilleggsverdien av en strategi, og til høringskonferanser som skal øke bevisstheten og mobilisere støtte blant statene og andre interessenter.

Bevilgningen må først godkjennes i EU-rådet (medlemsstatene) som en del av vedtaket på EUs langtidsbudsjett. En slik bevilgning vil være en viktig støtte til Nordsjøkommisjonens strategiutviklingsinitiativ North Sea Region 2020.

Les mer her:  http://northsea.org/index.php/about/146-focus-articles/293-north-sea-commission-seeks-funding-from-the-european-parliament-to-analyze-north-sea-region-growth-potential?tmpl=component&print=1&page=

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2013 | Skriv ut siden