En avtale om regionalt tilskudd til Kilden ble nylig undertegnet av fylkesordførerne i Vest-Agder og Aust-Agder samt ordførerne i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Avtalen gjelder fra og med driftsåret 2014 og skal sikre at de regionale bidragsyterne står for sin del av tilskuddet til drift av Kilden teater- og konserthus for Sørlandet.

Kilden har en fast post på statsbudsjettet som tilsvarer 70 prosent av det samlede årlige driftstilskuddet. Dette betyr at selve kronebeløpet fra staten avgjør hvor stort det regionale tilskuddet på de resterende 30 prosent blir.

Partene i samarbeidet forplikter seg altså til å bidra med det beløp som til enhver tid utgjør 30 prosent av det samlede tilskuddet fra staten og regionale bidragsytere. Fordelingsnøkkelen ser slik ut:

  • Kristiansand kommune: 55,6 prosent
  • Vest-Agder fylkeskommune: 30,0 prosent
  • Aust-Agder fylkeskommune/Grimstad kommune/Arendal kommune: 14.4 prosent

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2013 | Skriv ut siden