I januar 2009 etablerte Arendal kommune, Aust-Agder fylkeskommune og GRID-Arendal Klimapartner som et delprosjekt under prosjektet FN-byen Arendal. I april 2010 ble nettverket etablert som et eget prosjekt med fokus på hele Agder. Aust-Agder fylkeskommune er prosjekteiere og Vest-Agder fylkeskommune er prosjektpartner. Vest-Agder fylkeskommune legger opp til å støtte Klimapartneres virksomhet i 2014 med 800 000 kroner.

Klimapartnere er landets største regionale nettverk med fokus på reduksjon av klimagassutslipp og utvikling av grønnere varer og tjenester. Nettverket består av over 40 virksomheter med over 17 000 ansatte. Nettverket begynner nå også få nasjonal oppmerksomhet.

Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder, på en måte som næringslivet selv etterspør. En klar holdning og konkret handlingsplan for klima/miljøsatsing vurderes i økende grad av næringslivet selv som et konkurransefortrinn og som et rekrutteringsfremmende virkemiddel.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. november 2013 | Skriv ut siden