Det er i høst foretatt en gjennomgang av etikkpraksisen i fylkeskommunen. Gjennom dette ønsker Vest-Agder fylkeskommune å sette ord på forventninger til folkevalgte og ansatte når det gjelder atferd. Etiske normer endres over tid. Innbyggernes tillitt til fylkeskommunen er derfor ikke etablert en gang for alle, men må jevnlig drøftes for å være relevant. I 2007 ble det sist gang vedtatt etiske retningslinjer. I forrige uke vedtok fylkestinget en ny etikkveileder for folkevalgte og ansatte i Vest-Agder fylkeskommune. Samtidig ble det besluttet at fylkeskommunen skal melde seg inn i organisasjonen Transparency International.

Noen av temaene som har vært gjennomgående i utarbeidelsen av etikkveilederen er: 

-Alle handlinger skal tåle dagens lys i pressen
-Håndtering av bistillinger - det å ha et tilsettingsforhold hos annen arbeidsgiver
-Habiliteten og redelighet i tilsettingsprosesser
-Habilitet i forhold til styreverv og medlemskap i interesseorganisasjoner
-Håndtering av gaver og reiser
-Bruk av fylkeskommunens utstyr og lokaler
-Bruk av sosiale medier
-Ytringsfrihet og lojalitet, handlingsrom og begrensninger

Transparency International, hvor fylkeskommunen nå melder seg inn, er en internasjonal organisasjon som arbeider mot korrupsjon. Organisasjonen har hovedsete i Berlin, med avdelinger i cirka 100 land. Organisasjonen arbeider forskjellig i ulike land, avhengig av hva som er mulig og hensiktsmessig. TI skal spre kunnskap om skadevirkningene av korrupsjon og samarbeide med myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn om å utvikle og iverksette effektive tiltak for å bekjempe korrupsjon.  Kostnadene for medlemskap beregnes ut fra innbyggertall, og vil for Vest-Agder fylkeskommune beløpe seg til cirka 40 000 kroner i året.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2013 | Skriv ut siden