Det foregår flere utviklingsprosjekter i kommunene knyttet til kultur og kulturminnevern hvor fylkeskommunen deltar både økonomisk og faglig. Kvinesdal kommune har utviklingen av Knaben som et prioritert satsingsområde i samarbeidsavtalen med fylkeskommunen. Som en del av oppfølgingen av arbeidet har fylkeskommunen satt av en million kroner i økonomiplanen. Det vil bli fremmet en politisk sak om dette i 2014

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med flere aktører fra Knaben, Lister Friluftsråd og Vest-Agder fylkeskommune, som arbeider med et forprosjekt for å definere satsingsområder på Knaben.

av Torkelsen, Jan H., publisert 29. november 2013 | Skriv ut siden