Entreprenørskap i skolen er et viktig satsingsområde for å skape kultur for entreprenørskap på Agder. Satsingen ivaretas av foreningen Ungt Entreprenørskap Agder. De siste årene har Agder vært blant de beste regionene i landet både når det gjelder aktivitetsnivå og antall deltagere i de ulike bedriftsprogrammene. Fylkeskommunenes engasjement i dette arbeidet foreslår fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen videreført i 2014 med 1,15 millioner kroner.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Fylkesorganisasjonene forvalter merkevaren UE lokalt og har det operative ansvaret i sitt fylke. Fylkesorganisasjonene har egne styrer og har ansvar for egen finansiering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2013 | Skriv ut siden