En omfattende rapport fra Multiconsult avdekker at årsaken til at glasspanel på fasaden av Tangen VGS, blir ødelagt, er sammensatt, det forteller leder for bygg og innkjøpsavdelingen i fylkeskommunen, Roald Torkelsen.

Problemet skylles i hovedsak to ulike forhold. Først at fasadeglassene er underdimensjonert og deretter at festene er for dårlige.

  1. Glasset er underdimensjonert både i forhold til spenninger fra vindlaster (dvs både trykk og sug av vind) og lokalt i punktene for feste (dvs for lite bevegelighet rundt feste)
  2. Når innfestingen er mangelfullt prosjektert og utført, så går det på for små bolthoder, for tynn pakning og for stort tiltrekningsmoment.

Rektor på skolen, hovedvernombud og ledelsen i fylkeskommunene er informert om innholdet i rapporten. Nå vil bygg-avdelingen sammen med skolen gå gjennom en tidligere risikoanalyse som ble utarbeidet i forbindelse med det første glasset som  falt ukontrollert ned på bakken, og i lys av den nye rapporten  se om de finner nye elementer. Videre vil det jobbes med å avklare hvem som er ansvarlige for årsakene og sammen med disse finne best måte å løse problemet på. Dette kan ta tid, men vi ønsker selvsagt å løse dette på best mulig måte for skolen, avslutter Torkelsen.

I 2012 ble det oppdaget at flere av glasspanelene som utgjør utsmykningen av fasaden på Tangen VGS, var begynte å sprekke og enkelte falt ned. Omfattende sikringstiltak er utført slik at elever og ansatte likevel har kunne ferdes trygt ved skolen.

av Macdonald, Cheryl, publisert 11. november 2013 | Skriv ut siden