Det er 18 tunneler på det fylkeskommunale veinettet, inkludert det ene løpet i Vågsbygdtunnelen. I fylkeskommunens årsbudsjett for neste år videreføres et godt nivå på drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunneler. Det skal også lages en konkret plan for fremtidig behov for oppgradering. Åpningen av ny Vågsbygdtunnel vil neste år øke fylkeskommunens kostnader til strøm og tunneldrift med over en million kroner.

Av de 18 tunnelene i Vest-Agder er åtte over 500 meter. I henhold til gjeldende regelverk skal tunneler over 500 meter sikkerhetgodkjennes og tilfredsstille brannlovgivningen. Relativt kostbare oppgraderinger må utføres for at disse kravene skal være oppfylt. Det er registrert et samlet behov på om lag 146 millioner kroner knyttet til fylkesveitunneler.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2013 | Skriv ut siden