-Det at det nå opprettes et eget Ungdommens fylkesting er en milepel som betyr at nå har alle innbyggerne i Vest-Agder en kanal hvor de kan utøve innflytelse over Vest-Agders utvikling, ja, over Sørlandets utvikling. Dette vil ytterligere være med å øke dere unges samfunnsengasjement og også være en stimulans til senere politisk engasjement, sa fylkesordfører Terje Damman da han mandag foretok den historiske handlingen å åpne det første Ungdommens fylkesting i Vest-Agder.

Terje Damman Åpner Ungdommens FylkestingDamman orienterte om at Ungdommens fylkesting vil være fylkeskommunens rådgivende organ i saker som gjelder barn og unge. To av det ordinære fylkestingets medlemmer velges til å være kontaktpersoner overfor Ungdommens fylkesting. De får et spesielt ansvar for å påse hvor ungdommene bør involveres. I tillegg vil Vest-Agder barne- og ungdomsråd være et sentralt koordineringsorgan. Kontakten til det ordinære fylkestinget vil i tillegg til de gjennom de to kontaktpersonene også bli gjennom den årlige spørretimen i fylkestinget i april.

-Det er viktig å understreke at Ungdommens fylkesting er et partipolitisk uavhengig organ. Dere representerer kommunene dere kommer fra,  men dere  skal samtidig ivareta helheten i hele Vest-Agder. Det kan være en både vanskelig og krevende balansegang, påpekte Damman før han ønsket representantene lykke til med det videre arbeidet..

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer