Sørnorsk filmsenter AS har hatt høy aktivitet innen ulike kurs, seminarer og verksteder hvor filmmanus, regi og produksjon i lengre formater har vært et satsingsområde. Dette kommer frem av årsrapporten for 2012 som ble lagt frem for fylkesutvalget i sist møte.

Filmsenteret behandler i tillegg også søknader om støtte til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilmer. Årsrapporten viser at det ble bevilget støtte til 15 kortfilmer og seks dokumentarer, samt 70 reisestøtter og stipender. Av de som har fått utviklingsstøtte utgjør kvinneandelen 24 prosent.

Strategiplan for Sørnorsk filmsenter AS 2013-2017 er utarbeidet og forventes vedtatt i løpet av inneværende år.

Film har stor betydning for kulturlivet, og filmsenterets arbeid støtter derfor godt opp om satsingen på kultur i Regionplan Agder 2020.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer