Kommunikasjonsfolkene fra fylkeskommunen er på plass i Kvinesdal for å følge møtene i fylkestinget på tirsdag og onsdag, og bringe beslutningene ut til innbyggerne. Men først er det duket for historisk åpning av Ungdommens fylkesting (UFT).

Foruten konstitueringen av UFT med etterfølgende presentasjon av handlingsplanen for de neste to årene, er det flere interessante og omfattende saker på agendaen for våre folkevalgte politikere – noen saker er også omdiskutert og har vært gjenstand for debatt i media.

Sakslisten fra alle politiske møter legges fortløpende ut her på vaf.no. Ønsker du å kikke på hva det skal stemmes over på denne ukes fylkesting, kan du ta en kikk her.

Fylkeskommunen oppdaterer om åpningen av Ungdommens fylkesting på vaf.no, Facebook og Twitter. I de samme kanalene vil du også finne oppdateringer om beslutninger tatt i de mest sentrale sakene i fylkestinget.

av Richardsen, Wanja, publisert 4. november 2013 | Skriv ut siden