Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 underskrev mandag et brev til samtlige 30 ordførere og regionrådene i agderfylkene. Her beskrives hvordan en har som mål å styrke landsdelen med hensyn til levekår og likestilling. Samtidig opplyses det om at samordningsgruppen har fattet vedtak om oppretting av "Agdermodellen for likestilling. I brevet oppfordres ordførerne til å bidra til å gjennomføre målsetningene det legges opp til.

Politisk samordningsgruppe anbefaler regionrådene og kommunene å bidra til etablering av likestillingsutvalg på kommune- og regionrådsnivå i samarbeid med kommunene. Likestilling kan inngå som ansvarsområde for eksisterende utvalg.

Samordningsgruppen ber videre kommunene prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv i 2015.

 Les brevet i sin helhet her.

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer