Den nye regjeringens kommunereform sto høyt på dagsorden da kommunalminister Jan Tore Sanner (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) møtte KS-ledelsen på sitt aller første konsultasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Regjeringen sier i sin plattform at den vil gjennomgå oppgavene til staten, fylkeskommunen og fylkesmannen med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. -KS vil å ha en viktig rolle, sa Sanner. Han opplyste, i følge Kommunal Rapport, at først skal regjeringen ha en dialog med Stortinget før en kan si noe om de neste stegene i prosessen.

-Kommunereformen er moden, den er ønsket av kommunene. Det har ikke minst Kommunal Rapports ordførerundersøkelse vist. Veldig mange kommuner ser at en kommunereform vil styrke lokaldemokratiet og sette kommunene i stand til å tilby enda bedre tjenester i årene som kommer, sa Sanner til Kommunal Rapport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2013 | Skriv ut siden