Krypsiv
Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder

Foto: Fylkesmannen i Vest-Agder

I vår ble det varslet at Krypsivprosjektet på Sørlandet ikke ville motta mer statlig støtte fra og med 2014. Men etter stort lokalt engasjement er krypsivarbeidet nå kommet inn på forslaget til statsbudsjett for 2014. Samtlige ordførere i Agder, sammen med fylkesordførerne og fylkesmennene i Agder og Telemark, sendte på bakgrunn av dette brev til daværende miljøvernminister Bård Vegar Solhjell med oppfordring om fortsatte bevilgninger. Svaret fra miljøvernministeren da var at Krypsivprosjektet måtte avvente eventuell tildeling fra det nyopprettede Miljødirektoratet våren 2014.

Dette initiativet har imidlertid allerede nå gitt resultater. I den nye regjeringens tilleggsforslag til statsbudsjettet er det tatt inn en bevilgning på tre og en halv million kroner til krypsivarbeidet i 2014. Forslaget skal behandles i Stortinget 12. desember.

Krypsivprosjektet fikk bevilget tre millioner kroner over statsbudsjettet i 2011. Prosjektet fikk samme beløp i 2012. I 2013 ble støtten redusert til to og en halv million kroner samtidig som det ble varslet at Krypsivprosjektet ikke kunne forvente å få videre statlig støtte fra 2014.

 

Kilde: FMVA

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden