Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug besøker i dag en rekke steder i Vest-Agder. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen og landbruksdirektør Dag Petter Sødal har lagt opp et hektisk program for ministeren. På programmet står gårdsbesøk og orienteringer om juletreproduksjon, bær-satsing, pelsdyroppdrett, fellesbeite melkeproduksjon, Inn på tunet, utleie av laksefiske og campingplass.

- Vi ønsker å vise ministeren det sørlandske mangesysleriet, sier landbruksdirektør Dag Petter Sødal.

Landbruksdirektøren vil også orientere ministeren om arbeidet med tettstedsutvikling og jordvern over tid.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden