-Skolens viktigste jobb er å motivere ungdom til å fullføre utdanningen og komme seg ut i jobb,
sier assisterende rektor og internasjonalt ansvarlig ved Lister videregående skole i et oppslag i SIU-magasinet som utgis av Senter for internasjonalisering av utdanning. De to siste årene har han og skoleledere fra fire andre europeiske land jobbet sammen i et Comenius-partnerskap for å redusere frafall i skolen. Utfordringer har blitt diskutert. Det er utarbeidet en sluttrapport med konkrete tiltak som motvirker frafall i skolen.

-Først og fremst: Et trygt og godt læringsmiljø. Det vil si: lavt konfliktnivå, stor åpenhet og tillit mellom ansatte og elever. Videre, på det metodiske planet, støtter vi oss på aktuell forskning om hva som fremmer god læring. Tydelighet er avgjørende: Eleven vet hva som skal læres, får tilbakemeldinger underveis og forstår hva hun må gjøre for å nå i mål. For det tredje er foreldrenes engasjement og involvering viktig, og det samme er selve skoleapparatet i videre forstand, inkludert rådgivere.

Kan lære av Europa
Innen metodikk er norske skoler langt framme, er Frøslands vurdering. Systematiske og årlige elevundersøkelser vakte oppsikt blant partnerne. Samtidig er det slik at det store norske frafallet skjer på yrkesfagene. Her har vi noe å lære av Europa, tror han. - Innen yrkesfagene er neppe vår norske modell optimal, så den bør vurderes. Etter to år i skole går ungdommen over i lære, og da slipper skolen dem. Andre land har andre opplegg, for eksempel kombinert skole og arbeid i hele løpet. Dessuten trenger vi å se på mengden teori på yrkesfagene, mener Frøsland.

Sosial reproduksjon skjer i stor grad, viser forskning: Barn av foreldre med lav eller ingen utdanning faller mye oftere ut av skolen enn barn av foreldre med høy utdanning. -Lister videregående skole rekrutterer fra en lavere sosio-økonomisk profil enn landet for øvrig. Da er det ekstra gledelig at vi ved forrige måling av gjennomføring gjorde et godt byks oppover. Dette er ikke Comenius-prosjektets fortjeneste direkte, men skyldes vår samlede innsats for økt gjennomføring. Og Comenius er en viktig del av denne innsatsen, understreker Frøsland.

Han viser til at Lister videregående skole de siste årene har etablert en rekke tiltak inspirert av europeisk skolesamarbeid. IndividuellSIU-magasinet Forside elevoppfølging er systematisert, rutiner for å følge opp fravær er innført, med tydelig ansvarsfordeling. - Vi ser at det nytter. Nå er gjennomføringsgraden vår godt over fylkessnittet, men vi skal jobbe målbevisst videre, lover han.

Skoleledelsen må med
Forankring i skoleledelse og hele lærerstaben er avgjørende for at internasjonale prosjekter skal fungere og bli en del av skolens daglige virke, er Frøslands erfaring, skriver SIU-magasinet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer