Lister nyskaping AS ivaretar fylkeskommunens satsing på nyskaping i vestregionen. Kommunene er viktige samarbeidspartnere, sammen med SIVA-selskapet for industrivekst. Nyskapingssenteret er operatør for regionale innovasjonstiltak. Sammen med SIVAs nye næringshageprogram har fylkeskommunene fått et regionalt ansvar og en ledende rolle. Ambisjonene om å videreutvikle dette nyskapingsarbeidet er høye. Vest-Agder fylkeskommune og kommunene deltar i denne satsingen. Fylkesrådmannen foreslår at budsjettet til Lister nyskaping økes med 400 000 kroner for 2014.

Et tilsvarende opplegg er gjennomført i Lindesnesregionen med Lindesnes-regionen næringshage AS, som er den regionale utviklingsaktøren. Denne næringshagen er også med i SIVAs nye næringshageprogram og har derfor fått samme anmodning fra SIVA, som Lister nyskaping AS. Derfor foreslås en økning med 200 000 kroner til dette formålet for 2014.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2013 | Skriv ut siden