Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen uttrykker i sitt forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for perioden 2014 til 2017, at ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord prioriteres høyt. Det er lagt opp til en foreløpig bevilging på totalt 30 millioner kroner i økonomiplanperioden. Kalkylen forutsetter at broa ikke skal kunne åpnes. En eventuell mulighet for åpning vil gjøre prosjektet betydelig dyrere.

Planleggingen av ny bybru er i full gang. Dette er en omfattende prosess både knyttet til trafikkavvikling, rettigheter til ferdsel og til fremkommelighet og trafikksikkerhet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer