Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen uttrykker i sitt forslag til økonomiplan for fylkeskommunen for perioden 2014 til 2017, at ny bro på fylkesvei 44 gjennom Flekkefjord prioriteres høyt. Det er lagt opp til en foreløpig bevilging på totalt 30 millioner kroner i økonomiplanperioden. Kalkylen forutsetter at broa ikke skal kunne åpnes. En eventuell mulighet for åpning vil gjøre prosjektet betydelig dyrere.

Planleggingen av ny bybru er i full gang. Dette er en omfattende prosess både knyttet til trafikkavvikling, rettigheter til ferdsel og til fremkommelighet og trafikksikkerhet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer