Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk etter at Samferdselsdepartementet har godkjent den. Den nye håndboken erstatter 2008-versjonen og gjelder fra 14. oktober 2013. Vegprosjekter som allerede har fått godkjent reguleringsplan kan fullføres i tråd med den tidligere håndboken.

Håndboken Veg- og gateutforming beskriver krav til geometrisk utforming av veger og gater, tverrprofil, utforming av kryss og avkjørsler, utforming av gang-, sykkel- og kollektivanlegg, utforming av sideanlegg med mer. Den nye håndboka erstatter tidligere versjoner.

Ny versjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming. (8mb)

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer