Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk etter at Samferdselsdepartementet har godkjent den. Den nye håndboken erstatter 2008-versjonen og gjelder fra 14. oktober 2013. Vegprosjekter som allerede har fått godkjent reguleringsplan kan fullføres i tråd med den tidligere håndboken.

Håndboken Veg- og gateutforming beskriver krav til geometrisk utforming av veger og gater, tverrprofil, utforming av kryss og avkjørsler, utforming av gang-, sykkel- og kollektivanlegg, utforming av sideanlegg med mer. Den nye håndboka erstatter tidligere versjoner.

Ny versjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming. (8mb)

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer