Det er startet opp arbeid med utarbeiding av en skolebruksplan for kristiansands-regionen. Rektor på Kvadraturen skolesenter Knut Aasen er engasjert sentralt i dette arbeidet. Det er en målsetting at planen kan endelig behandles i fylkestinget i juni 2014. I forslaget til økonomiplan for fylkeskommunen foreslår fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen at det settes av 115 millioner kroner til investeringer i økonomiplanperioden frem til 2017 for å møte en kommende elevvekst fra 2020. Dette fordeles med 15 millioner kroner i 2015, 50 millioner kroner i 2016 og 50 millioner kroner i 2017

I planarbeidet inngår også Søgne videregående skole og Vennesla videregående skole. For å løse den fremtidige elevveksten fra år 2020, ønsker fylkesrådmannen å se alle skolene i kristiansandsregionen under ett. Målsettingen i er å utvikle robuste, fleksible, byggmessig gode og bærekraftige skoler. Det planforslaget som fremmes politisk vil bli bygge på disse målsetningene.

Det er kartlagt at det finnes muligheter for utvidelse av bygningsmasse ved flere av de eksisterende skolene. Det foregår i dag ordinær undervisning i leide lokaler. Det er ønskelig å flytte dette til egne lokaler. Innmeldt behov for eksternt lager til programområde Bygg- og anleggsteknikk ved Tangen videregående skole inngår også i denne planen

Den nedsatte arbeidsgruppen forholder seg til følgende føringer og kriterier for pågående planarbeid:

 • Fylkeskommunens prognoser for elevtall frem til 2030 blir lagt til grunn
 • Elever og lærlinger skal i størst mulig grad får oppfylt sine ønsker om opplæringstilbud
 • Samsvar med samfunnets behov for kompetanse på ulike nivå
 • Effektiv ressurs- og arealutnyttelse
 • Robuste enheter og fagmiljø som gir opplæring av høy kvalitet
 • Fleksibilitet for å møte fremtidige utfordringer og endringer
 • Regional plan for kristiansandsregionen 2011–2050 legges til grunn

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer