Fylkeskommunen styrker den offentlige tannhelsetjenestens tilbud i østre del av Kristiansand kommune neste år. En ny klinikk i skal stå ferdig i Rona desember 2014. Den vil erstatte klinikkene på Grim og Randesund. I årsbudsjettet for neste år legger fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen opp til at det avsettes tre millioner kroner til klinikken. Den vil holde til i leidde lokaler, men det må både gjennomføres ombygging og tilrettelegging av lokalene og foretas en del innkjøp av inventar og utstyr.

I økonomiplanforslaget fremover til 2017 er det videre lagt inn en million kroner til en eventuell sammenslåing av klinikker i 2015, to millioner kroner til ny sentraltannklinikk i 2016 og en million kroner til opprusting av klinikker i vestre del av fylket i 2017.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2013 | Skriv ut siden