Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder oppjusteres med 3 prosent neste år. Dette gir en økning på drift- og vedlikeholdsbudsjettet på 5,7 millioner kroner i 2014. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet økes også ytterligere med 29,7 millioner kroner som følge av Nasjonal Transportplanrammen og øvrige økte rammer i statsbudsjettet til drift og vedlikehold av fylkesvei. I den nye regjeringens tilleggsproposisjon er det lagt inn ytterligere en nasjonal pott på 280 millioner kroner hvorav Vest-Agder ventelig mottar 16,9 millioner kroner.

Med økte rammer til fylkesvei, kan Vest-Agder fylkeskommune øke aktivitetsnivået på drift og vedlikehold på fylkesveiene vesentlig. I Vest-Agder er det totalt 2065 km fylkesvei, av dette er 443 km grusvei. I tillegg er det 110 km gang- og sykkelvei.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer