Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder oppjusteres med 3 prosent neste år. Dette gir en økning på drift- og vedlikeholdsbudsjettet på 5,7 millioner kroner i 2014. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet økes også ytterligere med 29,7 millioner kroner som følge av Nasjonal Transportplanrammen og øvrige økte rammer i statsbudsjettet til drift og vedlikehold av fylkesvei. I den nye regjeringens tilleggsproposisjon er det lagt inn ytterligere en nasjonal pott på 280 millioner kroner hvorav Vest-Agder ventelig mottar 16,9 millioner kroner.

Med økte rammer til fylkesvei, kan Vest-Agder fylkeskommune øke aktivitetsnivået på drift og vedlikehold på fylkesveiene vesentlig. I Vest-Agder er det totalt 2065 km fylkesvei, av dette er 443 km grusvei. I tillegg er det 110 km gang- og sykkelvei.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer