Regjeringen øker satsingen på etter- og videreutdanning for lærere med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning neste år.

Regjeringen øker antallet lærere som fra høsten 2014 får videreutdanning innenfor ordningen Kompetanse for kvalitet med totalt 750, til 2600. Økningen legger vekt på fagene matematikk og naturfag. Det er i tillegg et stort potensial for å stimulere til økt deltakelse i videreutdanning. Regjeringen etablerer derfor en ny stipendordning for lærere til videreutdanning, fortrinnsvis innenfor matematikk og naturfag. Med en ramme på 32,5 millioner kroner vil 450 lærere kunne få slike stipend fra 2014.

I tillegg får universiteter og høyskoler ytterligere 50 millioner kroner for å kunne tilby flere lærere etter- og videreutdanning i årene som kommer. Regjeringen ønsker også å satse på nettbasert videreutdanning, som blant annet vil gjøre det enklere å ta videreutdanning i distriktene. Det settes av 10 millioner kroner til prosjektering og utvikling av nye nettbaserte tilbud.

– Vi vil ikke bare øke antallet lærere i etter- og videreutdanning i 2014, men også øke kapasiteten og kvaliteten i universitets- og høyskolesektorens etter- og videreutdanningstilbud i årene som kommer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2013 | Skriv ut siden