Torbjørn Røe Isaksen
Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Foto: Thomas Haugersveen/SMK

Regjeringen vil ta sterkere grep for å redusere antall unge som faller fra og ikke gjennomfører videregående utdanning. – Vi styrker lærlingtilskuddet slik at det blir enklere for bedrifter og det offentlige å ansette lærlinger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hvert år er det om lag 6 000 elever som ikke får læreplass. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til fag- og yrkesopplæringen med 114 millioner kroner sammenliknet med den rødgrønne regjeringens budsjettforslag. Av dette foreslås det å styrke lærling-tilskuddet til fylkeskommuner med 79 millioner kroner. Dette gir rom for å øke tilskuddet med 3 500 kroner per lærling og etablere et stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter.

– Det er viktig å få flere bedrifter til å være med å ta ansvar for arbeidslivet fremover gjennom å ta inn lærlinger. Derfor vil vi gi et stimuleringstilskudd på 50 000 kroner til nye lærebedrifter, sier Røe Isaksen.

I tillegg foreslår regjering å styrke tilskuddordningen til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov med 10 millioner kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. november 2013 | Skriv ut siden