Sanntidsinformasjonssystemet (SIS) har siden i tirsdag 5. november, vært ute av drift. Nå jobber vi med leverandører for å løse dette så raskt som mulig. Feilen ser ut til å ligge hos Netcom. AKT vurderer det er svært uheldig at SIS er nede over lengre tid med tanke på både passasjerer og omdømme til systemet, sierKjell Sverre Drange, Administrasjonssjef, Agder Kollektivtrafikk AS, i en e-post til fylkeskommunen. AKT er ansvarlig for driften av kollektivtilbudet i fylket på vegne av fylkeskommunen.

Hva er problemet?

På holdeplass hvor det er monitorer vises det kun "Vennligst se tidtabellen" og reiseplanleggeren viser ikke sanntid ved rutesøk. Om bord i bussene opplever folk at SIS fungerer med hensyn til holdeplassopprop og visning av neste holdeplass på skjermen.

 

Gjennom tirsdagen var det fortløpende kontakt mellom AKT og leverandør av SIS, Consat. Multicom er leverandør til Consat når det gjelder datatrafikk (3G Telenor og Netcom) som SIS er basert på. AKT fikk beskjed i går kveld at feilen ligger hos Telia Norge, men det foreligger ikke prognose for når feilen vil være rettet.

 

Onsdag ber vi Consat om en skriftlig redegjørelse for situasjonen, hvilke tiltak som er blitt gjort, vurdering av risiko for at lignende kan skje igjen samt hvilke muligheter vi har til å begrense nedetiden for systemet, avslutter Kjell Sverre Drange, Administrasjonssjef, Agder Kollektivtrafikk AS.

 

OM AKT

AKT har ansvaret for all kollektivtrafikk i Vest-Agder, inkludert lovpålagte skyssoppgaver. Fra 1. januar 2015 gjelder dette ansvaret også i Aust-Agder. AKT sitt hovedformål er å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud, med tilhørende informasjonstjenester.

Fra 1. juli 2013 eies AKT av Vest-Agder fylkeskommune (40 %), Aust-Agder fylkeskommune (40 %) og Kristiansand kommune (20 %).
Selskapet skal ikke ha overskudd som formål og skal heller ikke utbetale utbytte til eierne. Frem til 1. januar 2015 vil Aust-Agder fylkeskommune være ansvarlig for produksjon/drift av eksisterende avtaler med bussoperatørene i Aust-Agder fylke.

Selskapet har ansvar for:

 • All kollektivtrafikk i Vest-Agder
 • All skolebarntransport i Vest-Agder
 • Kontrakter med busselskaper og transportører
 • Ruteopplysning 177 for begge Agderfylkene

Agder Kollektivtrafikk AS ble opprettet som eget aksjeselskap 1.1.2008. Vest-Agder Kollektivtrafikk (ytre etat i fylkeskommunen) ble avviklet 31.12.2007, og selskapets personale og oppgaver ble overført til AKT.

 

av Macdonald, Cheryl, publisert 5. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Nikkelverket Mobilitet
  av elma11, 10.11.19

  Arbeidsplasser i Kristiansandsregionen kan søke om å bli med i et prosjekt om grønne reisevaner

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 08.11.19

  Areal- og transportplanutvalget ber departement og bystyre sikre fremdriften i Gartnerløkkeprosjektet

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 08.11.19

  Kristiansandsregionen vil søke om 540 belønningsmillioner for årene 2020 til 2023

  Les mer

Siste fra Kollektivtransport

 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer