Vest-Agder-museet lyser nå ut prosjektmidler for ubemannede museer i Vest-Agder. Det er også anledning til å søke om faglig bistand og veiledning for 2014. Søknadsfristen er 15. desember. Museer i Vest-Agder som ikke mottar driftsstøtte fra fylke/ stat har anledning til å søke prosjektmidler for 2014. Prosjektene skal styrke det enkelte museums aktivitet og kvalitetsnivå.

Det er også mulig å søke om tjenester fra Vest-Agder-museet. Denne tjenesten er dessuten åpen for lag, foreninger og andre som driver kulturhistorisk virksomhet.

Last ned skjemaer og retningslinjer her:

Brev til museer og samlinger 2014

VAM retningslinjer prosjektstøtte søknader 2014

Søknadsskjema prosjektstøtte for 2014

Søknadsskjema faglig bistand 2014

Søknaden sendes til: Vest-Agder-museet, Odderøya 17, 4610 Kristiansand eller som epost til Klaus Olesen i Vest-Agder-museet.

En liten påminning: Rapporteringsfristen for museer som har fått prosjektstøtte i inneværende år er 1. desember.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2013 | Skriv ut siden