Node -illustrasjon
Foto: NODE

Foto: NODE

Sørlandet er en eksportrettet industriregion. Vest-Agder er Norges viktigste eksportfylke for bearbeidede industrivarer som maskiner, metaller og instrumenter. Industribedriftene står for 98 prosent av eksporten fra fylket. Store eksportbedrifter er National Oilwell Varco, Glencore/Xstrata Nikkelverk, Aker Solutions og Alcoa Lista. Ved utgangen av 2012 tilsvarte eksporten 26,3 milliarder kroner.

Vest-Agder er også en gründerregion. Antall nyregistrerte foretak i forhold til folketallet, ligger fortsatt høyt i forhold til landet for øvrig. I 2012 ble 1894 nye foretak registrert i Vest-Agder, og til sammen fantes det ved utgangen av 2012 17 269 registrerte foretak.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2013 | Skriv ut siden