Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging. Stiftelsen jobber med forskning, dokumentasjon, undervisning og kulturformidling. Det foreligger nå en årsmelding for fjoråret som er til behandling i fylkeskommunen. Der fremgår det at stiftelsen i løpet av fjoråret leverte tre tilbud til Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, et til barnetrinnet, et til ungdomstrinnet og et til videregående skole. Totalt har i henimot 1700 elever deltatt på disse formidlingsoppleggene.

I løpet av året var mer enn 13 000 personer enten på besøk, gitt undervisning eller deltatt på arrangementer i regi av Stiftelsen Arkivet.

Vest-Agder fylkeskommune bevilget 300 000 kroner i driftstilskudd for 2012. Regnskapet for 2012 viser et overskudd. Stiftelsen har god egenkapital og lav risiko i driften. Driftsfinansieringen nås gjennom alle de faste bidragsyterne, men Stiftelsen står også selv for en betydelig inntjening gjennom gaver, bokutgivelser, prosjektarbeid og arrangement.

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 21. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer