Oljefri-kampanjen er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet og har som mål å utfase alle oljefyrer i Norge. Dette kan redusere utslippene av klimagasser med 1,6 millioner tonn CO2 i året. Både Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vedtok i 2012 å bidra til oppstart av og til en videreføring av prosjektet i 2013. Satsingen avsluttes i 2014. Det foreslås i budsjettforslaget for neste år at Vest-Agder fylkeskommune skal oppretthold støtten med 250 000 kroner. Fylkestinget fatter endelig beslutning om dette 17. desember.

Oljefri.no er en invitasjon til å bidra til en reduksjon av de store utfordringene som klimaendringene stiller oss overfor. Å bli oljefriOljefri Logo handler om å ta et skritt i riktig retning.

www.oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoner holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2013 | Skriv ut siden