"Mangfold som regional kraft" er tittelen når det tradisjonsrike årlige arrangementet Framtidsbygda igjen arrangeres i høst. Det gjennomføres som en lunsj-til lunsj-konferanse. I år er stedet Rustad i Valle kommune og datoene er tirsdag 12. - onsdag 13. november. Konferansen er gratis - med mulighet for overnatting for egen regning. Arrangører er: Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder – i samarbeid med blant annet Regionplan Agder 2020 og KS.

Programmet finner du her.

Bestilling overnatting: booking@solvgarden.no
Kontaktperson: Inger K. Rysstad, daglig leder Sølvgarden, tlf. 37 93 61 30
Påmelding innen 1. november.Påmelding: KS-Agder – www.ks.no/Aktivitetskalender

Litt om bakgrunnen for konferansen:

  • Program for Agderfylkenes LIM-plan for Likestilling-integrering-mangfold har vært på høring nå, og skal vedtas av fylkestingene i løpet av høsten. Dette er svært aktuelle problemstillinger for landsdelen. Hva betyr dette i praksis? Hvordan kan vi gjøre noe konkret med dette? Innspill fra konferansen vil inngå i arbeidet med LIM-planen.
  • Det er folk som skaper steder og bygder – på formelle og uformelle arenaer, gjennom ulike nettverk og strukturer, og det er rådende kulturer – «sånn gjør vi det her». Hva slags lokalsamfunn skaper vi? Hvem bestemmer hva som er «akseptabelt»? Hvem ønsker vi velkommen? Hvor store forskjeller tåler vi?
  • Distriktssenteret presenterte i vår en studie «Tilflytning for enhver pris?» - med statistikk som viser at det er innflyttere fra andre land og steder som er «redningen» for distrikts-Norge. Uten innvandrere ville enda flere kommuner hatt synkende folketall. Det begynner å bli en høyst vanlig øvelse at kommuner bruker mye ressurser på tilbakeflytterne, selv om det viser seg at det ikke er de, men innvandrerne som kommer.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. november 2013 | Skriv ut siden