I likhet med de tre foregående år, hadde elevene i Sogn og Fjordane også i 2013 det høyeste karaktersnittet av alle elever som gikk ut av grunnskolen. I gjennomsnitt hadde elevene der 41,2 grunnskolepoeng. Gjennomsnittet for alle elever var 40,0 grunnskolepoeng. Vest-Agders score var på 39 poeng. Det er forholdsvis liten forskjell mellom fylkene i gjennomsnittlige grunnskolepoeng. Fra fylket med høyest karaktersnitt til fylket med lavest karaktersnitt var det en forskjell på 2,4 grunnskolepoeng. Forskjellen mellom fylkene var lavere i 2013 sammenlignet med året før, hvor det skilte 2,7 poeng mellom fylkene med høyest og lavest grunnskolepoeng, opplyser Statistisk Sentralbyrå.

Sammenheng mellom sosial bakgrunn og karakterer

Sosial bakgrunn, her målt ved foreldrenes utdanningsnivå, henger tydelig sammen med elevenes resultater i grunnskolen. Elever som har foreldre med lang høyere utdanning oppnådde i gjennomsnitt 45,6 grunnskolepoeng mot 33,6 for de elevene som har foreldre med lavest utdanning. Det skiller altså 12 grunnskolepoeng mellom disse to gruppene av elever.

Jentene oppnår høyere karakterer i alle fag unntatt ett

I likhet med tidligere år oppnådde jentene også i 2013 høyere karakterer enn guttene i alle fag, bortsett fra kroppsøving.. I gjennomsnitt hadde jentene 4 grunnskolepoeng mer enn guttene. Jentene fikk 42 grunnskolepoeng i gjennomsnitt, mens guttene fikk 38.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2013 | Skriv ut siden