To tredjedeler av befolkningen i fylket bor i Kristiansand og de omliggende kommunene Vennesla, Søgne og Songdalen. Befolkningen er i økende grad konsentrert i og omkring Kristiansand over de siste tiårene. Det er bare i fylkene Sør-Trøndelag og Hordaland, befolkningen i enda større grad er konsentrert i og rundt den største kommunen.

Vest-Agder har en noe yngre befolkning enn landsgjennomsnittet, med en høyere andel i aldersgruppene under 19 år og en lavere andel eldre over 66 år. Det er aldersgruppen 67 år og eldre som vil vokse sterkest frem mot 2020. De andre aldersgruppene vil, ifølge prognoser, ikke oppleve den samme veksten, mens aldersgruppen 16-19 år vil synke. Totalt betyr denne utviklingen at andelen eldre i befolkningen vil øke de kommende år.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. november 2013 | Skriv ut siden