Programstyret i VRI-programmet i Norges forskningsråd har besluttet hvilke søknader som skal tildeles midler de neste 3 årene. Agder deltok i utlysningen med 3 søknader. Alle tre søknader ble besluttet innvilget.

Det er forskerne Sissel Strickert og Arne Isaksen ved Agderforskning som er ansvarlige for to av søknadene. Til sammen tilfører forsknings- og samhandlingsprosjektene omkring 58 millioner kroner til Agders forsknings- og næringsliv.

Hensikten med VRI programmet (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er å bidra til å koble sammen næringslivet med forskningserfaring. Regionen ved fylkeskommunene, Innovasjon Norge og de to kompetansefondene deltar i samarbeidsprosjektet om VRI satsing i Agder. «Målsettingen er å få til verdiskaping i landsdelen Agder med den betydning dette har for samfunnsutviklingen i vår del av landet», sier Kirsten Borge, styreleder i VRI Agder og regionalsjef i Aust-Agder fylkeskommune.

Høydepunkter:

  • Agder deltar i tre ulike forskningsprosjekter som har fått tilslag i VRI-programmet i Norges forskningsråd.
  • VRI Agder Samhandling er vurdert å være beste søknad av 15 søknader fra ulike regioner i Norge
  • VRI Agder innovasjonsfaglig forskning er eneste forskningsprosjekt av 7 søknader nasjonalt som er innvilget etter kvalitetskriterier
  • Total tildeling av midler fra Norges forskningsråd er nærmere 30 millioner kroner de neste 3 årene (17,7 millioner kr. til VRI Agder Samhandling og 12 mill. kr. til regionalt innovasjonsforskningsprosjekt)

I løpet av 2014-2015 skal fylkeskommunene revidere Agder forsknings og utviklingsstrategi og det skal utarbeides en Regional plan for bærekraftig verdiskaping og innovasjon (VINN = Verdiskaping- og innovasjonsplan for Agder). «Disse prosessene sammenfaller i tid og VRI Agder kan være en ressurs inn i forhold til de utviklingsbaner som vi ser for oss for næringslivet i Agder, og i forhold til de førtitalls konkrete samarbeidsprosjektene som vi har med næringslivet i året», sier prosjektleder i VRI Agder Sissel Strickert.

VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon) er Forskningsrådets hovedsatsing på forskning og innovasjon i regionene. Bak VRI satsingen i Agder står Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Innovasjon Norge, Universitetet i Agder, Agderforskning og Coventure, samt Norges forskningsråd.

Link til Norges Forskningsråds nettsider. http://www.forskningsradet.no/prognett-vri/Nyheter/Bevilgninger_til_VRI3/1253990634587/p1224529235279

 

Kontaktpersoner:

VRI Agder Samhandlingsprosjekt: Sissel Strickert, Agderforskning AS (Prosjektleder), mob. 99 29 76 89

VRI Agder Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt: Arne Isaksen, Universitetet i Agder/Agderforskning AS (Prosjektleder), mob. 91 87 36 53

Styreleder VRI Agder: Kirsten Borge, mob. 91 86 41 90

Norges forskningsråd: Siren M. Neset (regional representant) mob. 93 08 35 37

Agderforskning: Kristin Wallevik, adm. dir. mob . 48 01 05 26

 

Kilde: Pressemelding VRI Agder

av Birnbrich, Manuel, publisert 2. desember 2013 | Skriv ut siden