Helt vest i Agder legges det til rette for sjumilssteg i utbygging av ladeinfrastruktur for el-bil. Vest-Agder fylkeskommune og kommunene i Lister legger opp til et spleiselag som gjør det mulig for el-bilisten å nå heile Lister, enten man skal på fjellet i Sirdal eller besøke den trivelige kyststripa.

Siste nytt: Transnova har innvilget støtte til Grønn Kontakt for etablering av 11 nye hurtidladere i Norge. En av disse skal plasseres i Fiboveien 1 i Lyngdal. Dette blir sett på som en milepæl innen utbyggingen av infrastruktur for el-bilisme i Vest-Agder, uttaler energirådgiver Trond Schrader Kristiansen. Ladestasjonen er den fjerde langs E 39.

 Salget av el-biler har eksplodert det siste halvåret! Det konstaterer Jan Pedersen etter å ha kikka på salgstall for Nissan Leaf og ikke minst Tesla. Pedersen er daglig leder i Grønn kontakt, som eies av et tjuetalls kraft- og nettselskaper i Norge. Grønn kontakt er operatør av ladeinfrastruktur for el-biler. Pedersen spår at salget vil bli minst like stort til neste år, særlig fordi bilmerker som BMW og Volkswagen nå lanserer sine elektriske varianter.

Vi har en plan

I energi- og klimaplan for kommunene i Lister er det et virkemiddel å legge til rette for ikke-fossile energibærere i transportsektoren. Å utvikle infrastruktur for lading av el-bil er et konkret svar på dette. For tida er en hurtigladestasjon under etablering i Flekkefjord, og det er gitt klarsignal om å etablere en hurtiglader i tilknytning til Teslas ladestasjon i Lyngdal. Neste steg handler om fylkesvei 42 der regionen ser behov for ladestasjoner på strekninga Tonstad-Skeie-Evje.

Rett kunnskap for rett tiltak

For å styrke kunnskapen og samarbeidet om ladeinfrastruktur inviterte Vest-Agder fylkeskommune og kommunene til dialogmøte i Lyngdal i oktober. Der møtte også programansvarlig Asbjørn Johnsen fra Transnova for å presentere hvordan offentlige midler kan støtte opp om etablering av ladepunkter. Jan Pedersen fra Grønn kontakt hadde innlegg og kommunene fikk bedre forståelse for ulike typer av ladeinfrastruktur. Her er det store variasjoner i kostnader og hvilke anlegg som passer til hvilke biltyper.

1 + 2 + 3

I sitt langtidsbudsjett går Vest-Agder fylkeskommune inn for å sette av 0,5 millioner til utvikling av ladeinfrastruktur i Lister. Midlene forutsetter at kommune, hvor infrastrukturen etableres, også bidrar.  Dersom kommunen eksempelvis bidrar med kr 50 000, vil fylkeskommunene bidra med det dobbelte. Samtidig kan Transnova bidra med tilskudd som tilsvarer det samla lokale/regionale bidraget. I det konkrete eksempelet betyr det at kr 300 000 blir tilgjengelig som tilskudd for utbygger av ladeinfrastruktur.

 

Les også:

Grønn Kontakt har fått innvilget støtte til etablering av 11 nye hurtigladere!

På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

Et samlet Agder jobber for å bli en ledende region innen klima

Fra politisk verksted i Politisk samordningsgruppe (PSG): El-bil

 

Statistikk: Oversikt over antallet ladestasjoner i Agder

Oversikt over ladestasjoner i Norge, se www.ladestasjoner.no (Merk: Lenken leder til ekstern nettside og Vest-Agder fylkeskommune påtar seg ikke ansvar innholdet)

 

 

 

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 7. desember 2013 | Skriv ut siden